Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
Poradniki

Poradniki (publikacje w formie drukowanej i w postaci pliku PDF):

Głównym celem poradników jest prezentacja możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną, narządu ruchu, wzroku i słuchu. Poradniki, w kilku przystępnych rozdziałach przybliżają specyfikę zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zaprezentowane są w nich informacje jak rekrutować, jak dostosować stanowisko pracy, organizację pracy do potrzeb pracownika oraz jak utrzymać w zatrudnieniu pracowników z tymi typami niepełnosprawności. Poradniki przybliżą też potencjalnym pracodawcom wachlarz korzyści pozafinansowych i finansowych jakie oferuje system wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Czytelnicy znajdą też informacje o możliwościach pozyskania wsparcia i instytucjach, które je oferują.

Poradniki mają zachęcić pracodawców do aktywnego włączenia się w nurt walki z wykluczeniem społecznym, które wciąż dotyka osoby niepełnosprawne, dla których możliwość świadczenia pracy byłaby znakomitą okazją do osiągnięcia pełnej integracji społecznej a jednocześnie mają szansę zyskać wartościowych, lojalnych pracowników.