Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach naprawy sprzętu elektromechanicznego

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony oczu i twarzy
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i stosowanych w nich narzędzi: wiertarek (wierteł, rozwiertaków, gwintowników), szlifierek (tarcz szlifierskich), ostrzarek (ściernic), tokarek (noży tokarskich)     Odzież ochronna lub robocza stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Okulary przeciwodpryskowe (osłony twarzy w przypadku szlifierek)

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne Czynniki termiczne Zagrożenia urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne: młotki, przecinaki, noże, wkrętaki (śrubokręty), klucze, szczypce, lutownice, z własnym napędem (elektrycznym, pneumatycznym)     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Okulary przeciwodpryskowe (osłony twarzy w przypadku szlifierek)

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, hali, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych     Obuwie wyposażone w podeszwy chroniące przed poślizgiem na powierzchniach gładkich i zatłuszczonych
Hałas Narażenie pracowników na hałas i drgania mechaniczne na stanowiskach pracy: szlifierek, ostrzarek, tokarek, wiertarek, ręcznych narzędzi z napędem, sprężarek     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Promieniowanie optyczne Niedostateczne natężenie oświetlenia     Odzież ostrzegawcza
Czynniki chemiczne Narażenie pracowników na: rozpuszczalniki, czyściwa stosowane do odtłuszczania powierzchni oprzyrządowania, rozpuszczalniki, kleje stosowane podczas klejenia elementów, pył powstający podczas obróbki skrawaniem i czyszczenia naprawianego sprzętu     Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami

Sprzęt ochrony układu oddechowego

Gogle chroniące przed kroplami cieczy