Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochronyindywidualnej
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i urządzeń do rozdrabniania owoców i warzyw     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi przez ostre narzędzia ręczne do rozdrabniania owoców i warzyw     Okulary przeciwodpryskowe

Rękawice chroniące przed przecięciem nożem ręcznym

Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą i do prac zręcznymi nożami
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Hałas Narażenie na hałas emitowany przez maszyny i urządzenia: maszyny i urządzenia do produkcji przetworów, autoklawy     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Czynniki chemiczne Kontakt w procesie pracy ze środkami zawierającymi niebezpieczne substancje     Sprzęt ochrony układu oddechowego

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Fartuchy, obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi
Czynniki biologiczne Kontakt z drobnoustrojami (bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby)     Sprzęt ochrony układu oddechowego

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami


Fartuchy, obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizami
Czynniki termiczne Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez gorące powierzchnie i przedmioty, gorący tłuszcz, wodę i parę     Rękawice chroniące przed kontaktem z gorącymi przedmiotami

Odzież
chroniąca przed opryskaniem cieczą
Czynniki termiczne Kontakt z zimnymi powierzchniami, niską temperaturą w pomieszczeniach chłodni    
Odzież ciepłochronna chroniąca przed zimnem

Rękawice chroniące przed zimnem

Obuwie chroniące przed zimnem