Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach produkcji odzieży

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony oczu i twarzy
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi i ostrymi częściami maszyn:krojczych, szwalniczych, prasowalniczych     Rękawice chroniące przed przecięciem (metalowe lub kevlarowe)

Odzież ochronna (np. fartuchy ochronne)
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Hałas Narażenie na hałas maszyn i urządzeń: maszyn krojczych, maszyn szwalniczych, zgrzewarek ultradźwiękowych     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
  Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości wokół zgrzewarek     Należy oddzielić niebezpieczną strefę lub gdy jest to niemożliwie skrócić czas narażenia pracowników. Gdy brak jest możliwości ograniczenia zagrożeń można zastosować kombinezon chroniący przed promieniowaniem elektromagnetycznym
Czynniki termiczne Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez: gorące powierzchnie i przedmioty, parę     Okulary lub osłony twarzy
Promieniowanie optyczne Niedostateczne natężenie oświetlenia     Odzież ostrzegawcza
Promieniowanie optyczne Występowanie zjawiska olśnienia     Okulary przeciwsłoneczne
  Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się podczas obróbki termicznej wyrobów     Sprzęt ochrony układu oddechowego