Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach gastronomicznych

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony oczu i twarzy
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i urządzeń: maszyn do rozdrabniania mięsa , typu wilk i kuter, maszyn uniwersalnych (mikserów), szatkownic do warzyw, obieraczek do ziemniaków, krajalnic do chleba     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części- fartuchy dla przemysłu spożywczego
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi przez ostre narzędzia ręczne stosowane do rozdrabniania i krojenia produktów     Fartuchy dla przemysłu spożywczego

Ochraniacze przedramienia

Rękawice chroniące przed przecięciem (metalowe lub kewlarowe)
Czynniki mechaniczne Zagrożenie upadkiem, potknięciem, poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Hałas Narażenie na hałas maszyn i urządzeń do rozdrabniania i krojenia surowców     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Czynniki termiczne Zagrożenie oparzeniami powodowanymi przez: gorące płyny i parę wodną, gorące powierzchnie i przedmioty     Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą

Rękawice chroniące przed kontaktem z gorącymi przedmiotami
Czynniki chemiczne Zagrożenia poparzeniami przy stosowaniu żrących preparatów do mycia i dezynfekcji     Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi(gumowe)

Odzież chroniąca przed cieczami

Gogle ochronne
Czynniki chemiczne Możliwość przypadkowych zatruć preparatami chemicznymi stosowanymi do zwalczania owadów i gryzoni     Półmaska oczyszczająca (filtrująca lub pochłaniająca)

Gogle chroniące przed kroplami cieczy lub pyłami
Czynniki biologiczne Zagrożenie zakażeniem wirusami, bakteriami, grzybami, pasożytami     Sprzęt ochrony układu oddechowego

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami

Fartuchy, obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizami