Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach wulkanizacyjnych i produkujących wyroby z gumy

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony indywidualnej
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i oprzyrządowania: walcarek, kalandrów, pras, wytłaczarek, wtryskarek     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: stanowiskach pracy, przejściach i dojściach lub dróg transportowych     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymiprzez narzędzia ręczne z własnym napędem     Odzież ochronna lub robocza

Okulary przeciwodpryskowe (lub osłony twarzy w przypadku szlifierek)
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi upadkami osób i przedmiotów z wysokości     Hełmy ochronne

Obuwie chroniące palce przed uderzeniem
Hałas Narażenie na hałas emitowany przez: walcarki, wytłaczarki, prasy, wtryskarki. Sprężarki, narzędzia ręczne     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Czynniki termiczne Występowanie podwyższonej temperatury na stanowiskach wulkanizacji     Rękawice chroniące przed kontaktem z gorącymi przedmiotami

Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą
Promieniowanie optyczne Niedostateczne natężenie oświetlenia     Odzież ostrzegawcza
Promieniowanie optyczne Występowanie zjawiska olśnienia     Okulary przeciwsłoneczne
Czynniki chemiczne Narażenie pracowników na pyły i wieloskładnikowe mieszaniny substancji chemicznych, w szczególności substancje o działaniu rakotwórczym: benzen, talk zawierający azbest, mgły kwasu siarkowe, N-nitrozoaminy, WWA, rozpuszczalniki zanieczyszczone benzenem     Półmaska oczyszczająca (filtrująca lub pochłaniająca)

Gogle ochronne

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą