Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w hurtowniach i składach materiałów budowlanych

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony indywidualnej
Czynniki mechaniczne Zagrożenie uderzeniem i przygnieceniem przez składowane surowce i materiały budowlane: surowce mineralne, materiały budowlane, wyroby budowlane     Hełmy ochronne

Obuwie chroniące palce przed uderzeniem
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, narzędziami lub przedmiotami obrabianymi podczas pracy: nożycami mechanicznymi, wiertarkami, szlifierkami     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na: stanowiskach pracy, przejściach i dojściach, drogach komunikacyjnych, drabinach     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi upadkami osób i przedmiotów z wysokości     Hełmy ochronne

Obuwie chroniące palce przed uderzeniem
Hałas Narażenie na hałas pochodzący od: środków transportowych, innych maszyn     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Promieniowanie optyczne Niedostateczne oświetlenia: składowisk surowców i materiałów budowlanych, pomieszczeń magazynowych, przejść i dróg komunikacyjnych     Odzież ostrzegawcza
Czynniki termiczne Praca na otwartej przestrzeni, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych: gorący mikroklimat, zimny mikroklimat, podwyższona wilgotność     Odzież chroniąca przed zimnem

Rękawice chroniące przed zimnem

Obuwie chroniące przed zimnem
Czynniki chemiczne Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły, m.in.: farby, kleje malarskie, benzynę ekstrakcyjną, pył cementów, pył sztucznych włókien mineralnych, pył gipsu     Półmaska oczyszczająca (filtrująca lub pochłaniająca)

Gogle ochronne

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami