Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w kotłowniach

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia Tak Nie Środki ochrony indywidualnej
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i innych urządzeń oraz ich oprzyrządowaniem     Odzież ochronna stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Zagrożenie wybuchem Zagrożenia wybuchem kotła i paliwa w rurociągach     Odzież impregnowana niepalna (z materiałów niepalnych), antyelektrostatyczna

Obuwie antyelektrostatyczne
Czynniki mechaniczne Zagrożenia urazami powodowanymi nie zabezpieczonymi, ostrymi, wystającymi elementami, ostrymi krawędziami i narożami oraz chropowatymi powierzchniami     Odzież robocza

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym

Okulary przeciwodpryskowe lub osłony twarzy
Czynniki mechaniczne Czynniki chemiczne Zagrożenia urazami powodowanymi nie kontrolowanym działaniem: kotłów grzewczych, sprężarek, maszyn i narzędzi oraz przemieszczaniem materiałów (paliw)     Odzież antyelektrostatyczna

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym

Osłony twarzy
Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych     Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Hałas Narażenie pracowników na hałas emitowany przez: kotły grzewcze, pompy, sprężarki i wentylatory     Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Promieniowanie optyczne Niedostateczne natężenie oświetlenia     Odzież ostrzegawcza
Promieniowanie optyczne Promieniowanie podczerwone (cieplne).     Okulary chroniące przed podczerwienią
Czynniki termiczne Występowanie podwyższonej temperatury i gorących powierzchni     Rękawice chroniące przed kontaktem z gorącymi przedmiotami
Czynniki chemiczne Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły podczas: nawęglania kotłów, spawalnia węgla, odżużlania     Półmaska oczyszczająca (filtrująca lub pochłaniająca)

Gogle ochronne

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi