Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach poligraficznych i introligatorniach

Autor: dr inż. Adam Pościk (CIOP-PIB)

Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
Zagrożenia
Tak
Nie
Środki ochrony indywidualnej
 Czynniki mechaniczne Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn: offsetowych, arkuszowych, poligraficznych dociskowych, do cięcia papieru i tektury, do zawieszania bloków książek na okładkę, introligatorskich do zszywania drutem, do bigowania i dziurkowania kartonu, do szycia nićmi, szlifierek      Odzież ochronna lub robocza stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Okulary przeciwodpryskowe (osłony twarzy w przypadku szlifierek)

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne
Zagrożenia urazami powodowanymi przez narzędzia ręczne: młotki, przecinaki, noże, wkrętaki, klucze, szczypce, z własnym napędem: (elektrycznym, pneumatycznym)     Odzież ochronna lub robocza stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Okulary przeciwodpryskowe (osłony twarzy w przypadku szlifierek)

Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne
Nie kontrolowany ruch maszyn i innych urządzeń: offsetowych, arkuszowych, poligraficznych typoarkuszowych, do przecięcia papieru i tektury, poligraficznych dociskowych, do zawieszania bloków książek na okładkę, introligatorskich do zszywania drutem, do bigowania i dziurkowania kartonu, do szycia nićmi, szlifierek, kotłów do przetapiania metalu, materiałów     Odzież ochronna lub robocza stosowana przy zagrożeniu pochwycenia i wplątania się w ruchome części

Okulary przeciwodpryskowe (osłony twarzy w przypadku szlifierek)
Rękawice chroniące przed lekkim urazem mechanicznym
Czynniki mechaniczne
Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych      Obuwie ochronne wyposażone w podeszwy antypoślizgowe
Hałas
Narażenie na hałas maszyn i narzędzi: offsetowych, arkuszowych, poligraficznych typoarkuszowych, do przecięcia papieru i tektury, poligraficznych dociskowych, do zawieszania bloków książek na okładkę, introligatorskich do zszywania drutem, do bigowania i dziurkowania kartonu, do szycia nićmi, szlifierek, (np. noży introligatorskich)    
 Ochronniki słuchu (wkładki lub nauszniki)
Promieniowanie optyczne
Niedostateczne natężenie oświetlenia
    Odzież ostrzegawcza
Promieniowanie optyczne
Występowanie zjawiska olśnienia
    Okulary przeciwsłoneczne
Prąd elektryczny
Porażenie prądem elektrycznym
   
Obuwie elektroizolacyjne lub prądoprzewodzące
 Rękawice elektroizolacyjne
Czynniki chemiczne
Narażenie na: pary rozpuszczalników, m.in. nafty, benzyny ekstrakcyjnej, toulenu i ksylenu w procesie mycia maszyn drukarskich, ozon i tlenki azotu przy kserokopiarkach, ołów przy wyrobie stopów drukarskich i druku typograficznego, pył     Półmaska oczyszczająca (filtrująca lub pochłaniająca)

Gogle ochronne

 Odzież chroniąca przed opryskaniem cieczą

Rękawice chroniące przed rozpuszczalnikami organicznymi