Informacyjna KAMPANIA społeczna 2018 - PRACA ODMŁADZA

 

 
Cele kampanii

 

  1. Podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakości życia i zdrowia pracowników starszych.
  2. Podnoszenie poziomu wiedzy pracowników i pracodawców z zakresu kształtowania warunków pracy i zasad jej organizacji z uwzględnieniem wieku pracownika.
  3. Przeciwdziałanie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek.
 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Od kwietnia br. ruszamy z nową ogólnopolską kampanią społeczną
pn. „PRACA odmładza”.
Zapraszamy do udziału!

 

 
Autor: Adrian Adam Ambrożewicz