Streszczenie

Training in assessment of personal injury based on biomechanical analysis to improve sustainability and efficacy of the health care system

Streszczenie projektu:

 

 

 

Tytuł projektu:

 

Training in assessment of personal injury based on biomechanical analysis to improve sustainability and efficacy of the health care system

(Szkolenia w zakresie oceny obrażeń ciała w oparciu o analizę biomechaniczną w celu poprawienia trwałości działań i efektywności  systemu opieki zdrowotnej).

 

Akronim projektu:

AREYOUFINE?

 

Program UE:

Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu Erasmus+ 2014-2020

 

Termin realizacji:

1.10.2015 r. – 30.09.2017 r.

 

Finansowanie projektu:

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Całkowity budżet projektu:  194 198,00 EUR

Budżet CIOP-PIB:  20 510,00 EUR

 

Konsorcjum:

  • Instituto de Biomecánica de Valencia (Hiszpania) – koordynator projektu
  • Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di Perfezionamento Sant'Anna (Włochy)
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (Polska)
  • Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania)
  • International Academy of Legal Medicine (Włochy)
  •  CEREDOC   (Włochy)

 

Cel główny projektu: 

Głównym celem projektu AREYOUFINE? jest opracowanie innowacyjnych kursów e-learningowych w zakresie oceny obrażeń ciała w oparciu o analizę biomechaniczną, z uwzględnieniem różnych regulacji prawnych obowiązujących w krajach UE. W ramach projektu zaproponowane zostaną nowe rozwiązania dostosowane do realiów panujących w krajach UE uwzgledniające wymagania profesjonalistów dokonujących ww. oceny.

 

Strona internetowa projektu: (http://areyoufine.eu/

Facebook https://www.facebook.com/ErasmusAreyoufine/.Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017