Streszczenie

Opracowanie nowego typu rękawic ochronnych z włókien bazaltowych do stosowania na gorących stanowiskach pracy (Elaboration of new type of protective gloves from basalt fibers for hot workplaces).

Streszczenie projektu:INFORMACJE NT. REALIZOWANEGO PROJEKTU 


Tytuł projektu 
Opracowanie nowego typu rękawic ochronnych z włókien bazaltowych do stosowania na gorących stanowiskach pracy (Elaboration of new type of protective gloves from basalt fibers for hot workplaces). 

Podstawa prawna 
Projekt jest realizowany w ramach inicjatywy EUREKA na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr E! 505/12/NCBiR/10 z dnia 19.03.2010 r. 

Termin realizacji 
19.03.2010 r. – 18.09.2012 r. 

Finansowanie 
Projekt finansowany z udziałem krajowych środków publicznych zarządzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (59,04 % kosztów kwalifikowanych). 

Wykonawcy 
Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę partnerstwa w konsorcjum badawczym przy współudziale partnerów z Polski i Republiki Czeskiej. 
Lider projektu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
Partnerzy: Politechnika Łódzka, Basaltex a.s. (Republika Czeska). 

Cel ogólny 
Inicjatywa EUREKA ma na celu promowanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych państw realizującymi wspólne projekty, których efekty pozwalają zwiększać produktywność i konkurencyjność przemysłu, gospodarki i usług w skali całej Europy.

Cel projektu 
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego wzoru rękawic przeznaczonych do stosowania przez pracowników przemysłu w celu jednoczesnej ochrony przed czynnikami gorącymi występującymi w różnych postaciach, przed czynnikami mechanicznymi, o wysokich parametrach użytkowych i konkurencyjnych cenowo. Innowacyjne wzory rękawic wykonane będą z udziałem tkaniny z włókien bazaltowych, które odznaczają się niepalnością, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, mechanicznymi, a jednocześnie są atrakcyjne cenowo. 

Etapy projektu 
Etap I. Opracowanie optymalnej struktury tkaniny ochronnej z przędzy bazaltowej: 
• Zadanie 1: Opracowanie przędzy bazaltowej. 
• Zadanie 2: Modelowanie struktury tkaniny ochronnej z przędzy 
z włókien bazaltowych i jej ocena laboratoryjna. 

Etap II. Projektowanie konstrukcji rękawic ochronnych wykonanych 
z udziałem tkaniny bazaltowej: 
• Zadanie 3: Modelowanie konstrukcji rękawic chroniących przed czynnikami gorącymi i ich ocena laboratoryjna. 
• Zadanie 4: Badania użytkowe rękawic ochronnych.Okres realizacji: 19.03.2010 – 18.09.2012