70-lecie CIOP-PIB

70 lat działalności Centralnego Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytut Badawczego na rzecz pracowników i pracodawców w Polsce

A. Mazurkiewicz (w środku), dyrektor Wzorcowni, a po jej reorganizacji pierwszy dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Rok 1950. Genewa

Dnia 4 kwietnia 1950 r. Sejm Ustawodawczy Rzeczpospolitej Polskiej, dostrzegając rolę bezpieczeństwa pracowników w odradzającej gospodarce kraju, uchwalił ustawę o powołaniu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Instytut został kontynuatorem powołanej jeszcze w okresie międzywojennym Wzorcowni Urządzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Od 26 maja 1950 r., kiedy zarządzeniem przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego został uchwalony statut, Instytut zyskał osobowość prawną oraz uprawnienia – do wydawania opracowań naukowych i popularnych z zakresu ochrony pracy oraz do produkcji urządzeń i sprzętu do celów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instytut składał się wówczas z 9 zakładów problemowych, mieszczących się w budynkach przy ul. Tamka 1 w Warszawie oraz 4 zakładów terenowych o charakterze branżowym (w Krakowie, Bytomiu, Łodzi i Gdańsku).

W ciągu siedmiu dekad działalności Instytutu dokonało się wiele zmian w świecie pracy, występujących w nim zagrożeniach, technice i technologii, wymaganiach pracy oraz możliwościach i priorytetach pracowników.

Zmieniał się także zakres zadań Instytutu, wykorzystywane narzędzie, a nawet siedziba główna, która obecnie – wraz z nowoczesnymi laboratoriami Tech-Safe-Bio – znajduje się przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie.

Pierwsza siedziba CIOP
– Warszawa, ul. Tamka 1
Siedziba CIOP od 1992 r.
– Warszawa, ul. Czerniakowska 16
Nowoczesne laboratoria Tech-Safe-Bio
– Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Nie zmieniło się tylko jedno: to człowiek pozostaje – pracownik i pracodawca, pozostaje w centrum wszelkich działań na rzecz ochrony pracy.

Z kart historii…

Dawno, dawno temu w laboratoriach Instytutu - galeria zdjęć archiwalnych.

Więcej zdjęć