Informacje o zakładzie/ nazwa zakładu:
Stanowisko pracy:
Charakterystyka stanowiska pracy:
Stosowane środki ochrony zbiorowej:
Stosowane środki ochrony indywidualnej:
Data przeprowadzenia oceny:
Grupy
zatrudnienia:
Mężczyźni Kobiety Młodociani Kobiety w ciąży