Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

Opracowanie adaptacyjnego akustycznego sygnalizatora drogowego z modułem rejestracji danych o hałasie

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Górski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie rozwiązania technicznego umożliwiającego obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego sygnału emitowanego na przejściach dla pieszych i jednocześnie pozwalającego osobom z dysfuzją wzroku bezpieczne przejście na drugą strone ulicy. Przeprowadzono analizę słyszenia przez osoby z dysfunkcją wzroku, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji obecności sygnału akustycznego w warunkach maskowania hałasem komunikacyjnym oraz analizę wymagań, jakie muszą spełnić poprawnie działające sygnalizatory dzwiękowe. Analiza ta wykazała, że ze względu na funkcję informacyjną badane sygnalizatory dźwiękowe emitują poprawnie dobrany sygnał, jednak w przypadku niskiego poziomu tła akustycznego, wykazano, że możliwe jest znaczne obniżenie poziomu emitowanego dźwięku bez utraty wymaganych wartości informacyjnych. Następnie opracowano moduł adaptacji poziomu ciśnienia akustycznego emitowanego sygnału modelu dźwiękowego sygnalizatora drogowego oraz założenia do modułu rejestracji danych o hałasie. Opracowano także i wykonano zmodyfikowaną wersję modułu sygnalizacji oraz moduł rejestracji danych o hałasie wraz z oprogramowaniem układu sterowania. Moduły te zintegrowano w jeden model adaptacyjnego akustycznego sygnalizatora drogowego. W ramach zrealizowanych prac opracowano także dokumentację techniczną zintegrowanego adaptacyjnego akustycznego sygnalizatora drogowego.Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010