Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

Układy adaptacyjne w systemach aktywnej kompensacji dźwięku

Kierownik projektu: dr inz Leszek Morzyński

Streszczenie projektu:

STRESZCZENIE: Proponowana praca badawcza dotyczy układów adaptacyjnych, które stanowią podstawę działania systemów aktywnej redukcji dźwięku. Regulacja adaptacyjna pozwala na poprawne funkcjonowanie tych systemów w zmieniających się warunkach pracy, takich jak zmiana widma hałasu, starzenie się elementów układu, zmiana warunków atmosferycznych, itp

Istnieje wiele typów układów adaptacyjnych różniących się złożonością i prędkością działania, rodzajem wykorzystywanego algorytmu adaptacji, odpornością na błędy i zakłócenia. W wyniku prac badawczych prowadzonych na całym świecie rozwiązań tych nadal przybywa. Niektóre z nich nie były dotychczas stosowane w systemach aktywnej kompensacji dźwięku, głównie ze względów technologicznych. Obecnie postęp w dziedzinie elektroniki i cyfrowego przetwarzania sygnałów jest tak duży, że pozwala na implementacje algorytmów, które jeszcze dwa lata temu wymagały zbyt dużych mocy obliczeniowych. Zastosowanie niektórych z tych algorytmów może zwiększyć skuteczność istniejących już systemów aktywnej redukcji hałasu stąd konieczność prowadzenia badań w tym zakresie

W ramach pracy badawczej zostanie dokonany przegląd i analiza najnowszych rozwiązań teoretycznych pod kątem ich zastosowania w systemach aktywnej redukcji hałasu. Analiza ta pozwoli na opracowanie projektu własnego układu adaptacyjnego a następnie na jego badania symulacyjne. Na podstawie tych badań i po wprowadzeniu ewentualnych korekt układ adaptacyjny zostanie zastosowany w systemie aktywnej kompensacji dźwięku

Wyniki pracy badawczej zostaną wykorzystane w systemach aktywnej kompensacji dźwięku odznaczających się zwiększoną stabilnością i skutecznością działania

Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.1999 – 31.12.2001