Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

Analiza i synteza układu aktywnej redukcji hałasu wytwarzanego przez transformatory energetyczne

Kierownik projektu: dr hab. inż. Wwktor M. Zawieska, prof.. Nadzw.

Streszczenie projektu:

STRESZCZENIE: Analiza układu aktywnej redukcji hałasu emitowanego przez transformatory/stacje energetyczne. Pomiary parametrów akustycznych typoszeregu najczęściej stosowanych transformatorów energetycznych. Określenie wpływu parametrów użytkowych (moc, wartości prądów, napięć itd.) i geometrycznych transformatorów na parametry akustyczne. Badania wpływu warunków pracy transformatora (posadowienie, obudowa itd.) na jego parametry jako źródła hałasu niskoczęstotliwościowego. Opracowanie modelu matematycznego źródła hałasu jakim jest transformator. Badania symulacyjne z zastosowaniem modelu matematycznego. Badania związane ze stabilnościa układów aktywnej kompensacji, oraz synteza stabilnego, wielokanałowego, cyfrowego układu aktywnej redukcji hałasu transformatora w formie umożliwiającej jego zastosowanie w warunkach rzeczywistych

Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych w ramach Programu Wieloletniego (b. SPR-1) pod tytułem Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracyJednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 31.01.1999 – 30.12.2001