Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Drgań Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

"Opracowanie wskaźników charakteryzujących transmisję drgań w układzie narzędzie ręczne - ręka operatora". Strategiczny Program Rządowy SPR-1, 02.1998 - 12.2000

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kowalski

Streszczenie projektu:

Celem pracy jest opracowanie wskaźnika charakteryzującego jedną wartością liczbową transmisję drgań w układzie ręka operatora - narzędzie ręczne. Poszczególne elementy składowe tego wskaźnika zależne są od konkretnych parametrów związanych z pracą ręcznym narzędziem

Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 01.02.1998 – 15.12.2000