Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Opracowanie algorytmów genetycznych do minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Kierownik projektu: dr inż. Witold Mikulski

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania zaproponowano metodę minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas w środowisku pracy z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, która opiera się na modelach akustycznego środowiska pracy. Opracowano oprogramowanie badań symulacyjnych, w którym zaimplementowano funkcje algorytmu genetycznego. Opracowano także procedurę prowadzenia badań symulacyjnych. Procedura ta została zweryfikowana na przykładzie minimalizacji ekspozycji na hałas za pomocą metody organizacyjnej.Na potrzeby prowadzonych badań zmodyfikowano i rozbudowano opracowane w ramach projektu oprogramowanie do badań symulacyjnych. Prowadzone prace objęły m.in. implementację binarnego kodowania parametrów zmiennoprzecinkowych w algorytmie genetycznym, rozbudowę interfejsu uzytkownika o elementy wizualizacji wyników badań symulacyjnych oraz dodanie skryptów zawierających parametry modeli akustycznego środowiska pracy umożliwiających bardziej efektywne korzystanie z opracowanego oprogramowania.W celu uwzględnienia w algorytmach genetycznych ograniczeń związanych z położeniem źródeł hałasu i stanowisk pracy, jakie mogą występować w rzeczywistym środowisku pracy, fizyczną realizowalnością rozwiązań uzyskanych za pomocą algorytmu genetycznego, a takze w celu uwzględnienia kosztów związanych z instalacją maszyn i kosztów rotacji pracowników, wprowadzono funkcje kary, modyfikujace przystosowanie w taki sposób, aby w wyniku działania algorytmu niepożądane rozwiazania były eliminowane.Przeprowadzone prace były podstawą do sformułowania wytycznych dla projektantów narzędzi komputerowych wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010