Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych - Projekty
Streszczenie

Ocena skuteczności ograniczenia hałasu impulsowego przez wkładki przeciwhałasowe.

Kierownik projektu: dr inż. Rafał Młyński

Streszczenie projektu:

W ramach zrealizowanych prac opracowano metodę pomiaru tłumienia hałasu impulsowego przez wkładki przeciwhałasowe przy mikrofonie umieszczonym w zewnętrznym przewodzie słuchowym człowieka. W tym celu m.in. opracowano sposób sprzęgania badanej wkładki przeciwhałasowej z sondą mikrofonową. Opracowaną metodą przeprowadzono pomiary tłumienia hałasu przez wkładki przeciwhałasowe. Łącznie przeprowadzono pomiary 15 wzorów wkładek przeciwhałasowych. W badaniach stosowano także metodę , w której używany był tester akustyczny.
Opracowaną metodę pomiaru tłumienia hałasu impulsowego przez wkładki przeciwhałasowe przy mikrofonie umieszczonym w zewnętrznym przewodzie słuchowym ujęto w złożonym wniosku o udzielenie patentu pt. "Wkładka przeciwhałasowa do zewnętrznego przewodu słuchowego ucha, zwłaszcza do układu pomiarowego skuteczności ograniczenia hałasu impulsowego".

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Młyński R., Kozłowski E., Determing attenuation of impulse noise with an electrical equivalent of a hesring protection device., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 19, 1: 127-141., 2013
  2. Młyński R., Ocena i ograniczanie narażenia trenera strzelania na hałas impulsowy., Pomiary. Automatyka. Kontrola. 59,11: 1210-1213., 2013
  3. Młyński R., Hałas impulsowy. Stosowanie ochronników słuchu., CIOP-PIB, Warszawa, 23 s., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013