Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Badania i ocena skuteczności tłumienia hałasu impulsowgo przez wkładki przeciwhałasowe

Kierownik projektu: dr inż. Jan Żera

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego było opracowanie metody i przeprowadzenie badań wkładek przeciwhałasowych pod kątem skuteczności tłumienia hałasu impulsowego. Opracowano 2 stanowiska pomiarowe do badańwkładek przeciwhałasowych, wyposażone w testery do badań wkładek przeciwhałasowych i do badań podwójnego zabezpieczenia.Realizacja zadania badawczego obejmowała przeprowadzenie pomiarów tłumienia hałasu impulsowego przez 21 wkładek przeciwhałasowych o 5 różnych rozwiązanaich konstrukcyjnych. Badane były wkładki piankowe, wkładki o konstrukcji skrzydełkowej i wkładki wyposażone w sprężynę dociskową, wkładki wypełnione watą oraz formowalne wkładki woskowe. Wyniki pomiarów wskazują, że podobnie jak to ma miejsce w przypadku nauszników przeciwhałasowych, tłumienie wkładek rośnie, gdy wzrasta poziom i jednocześnie zmniejsza się czas narastania impulsu zewnętrznego.Na szczególna uwagę zasługuje uzyskiwane zabezpieczenie przed hałsem impulsowym z zastosowaniem wkładek i nauszników przeciwhałasowych jednocześnie. Podwójne zabezpieczenie zwiększa tłumienie o 20 dB w stosunku do tłumienia zapewnianego przez wkładkę przeciwhałasową, pod warunkiem stosowania nausznika przeciwhałasowego o dużych właściwościach tłumiących.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004