Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Badania eksperymentalne i ocena wpływu drgań własnych elementów warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych na ich właściwości dźwiękoizolacyjne.

Kierownik projektu: dr inż. Anna Kaczmarska

Streszczenie projektu:

W ramach zadania badawczego dokonano: -analizy konstrukcji warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych (warstwowe ściany kabin, obudów i ekranów akustycznych); -badań dynamicznych struktury elementów ścian warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych; -badań izolacyjności akustycznej elementów budowlanych (ścianek) warstsowych zabezpieczeń przeciwhałasowych z uwzględnieniem zakresu niskich częstotliwości poniżej 100 Hz; -oceny wpływu drgań strukturalnych elementów warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych na obniżenie ich izolacyjności akustycznej; -opracowania zaleceń dla projektantów zabezpieczeń przeciwhałasowych w zakresie prawidłowego konstruowania i doboru warstw zabezpieczeń przeciwhałasowych.Opracowano poradnik dla konstruktorów i projektantów, dotyczący prawidłowego doboru elementów warstwowych zabezpieczeń przeciwhałasowych pod kątem ich skuteczności, głównie w zakresie niskich częstotliwości.Przygotowano bazę danych pt. "Katalog zabezpieczeń przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym".

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004