Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Inwersja w programowaniu hałasów emitowanych przez maszyny i urządzenia

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Engel

Streszczenie projektu:

Wykonano badania rozkładu pola akustycznego wokół sprężarki powietrza 1JS60. Pomiary wykonano w 197 punktach rozmieszczonych na półsferze o promieniu 1,5 m. We wszystkich punktach pomiarowych wyznaczono amplitudę i fazę ciśnienia akustycznego w zakresie od 0 do 1600 Hz.Dokonano identyfikacji źródła energii wibroakustycznej w wybranych maszynach na przykładzie strugarko-pilarki. Zidentyfikowano główne źródła energii wibroakustycznej stosując metodę wzajemnościową i metodę inwersji.Porównano parametry akustyczne wyznaczone metodą inwersyjną i wzajemnościową na przykładzie pilarki oraz prasy, a także metody wyznaczania parametrów akustycznych maszyn metodą inwersyjną promieniową i inwersyjną natężeniową. Określone zostały także wielkości popełnionych błędów oraz możliwe przyczyny ich powstawania.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2002 – 30.11.2004