Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Badania skuteczności tłumienia hałasów impulsowych w warunkach jednoczesnego stosowania nauszników przeciwhałasowych i wkładek przeciwhałasowych

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Żera

Streszczenie projektu:

Celem zadania było zbadanie i ocena skuteczności tłumienia hałasu impulsowego przez tzw. podwójne zabezpieczenie, czyli jednoczesne użycie nauszników przeciwhałasowych i wkładek przeciwhałasowych umieszczonych w zewnętrznym przewodzie słuchowym. W ramach zadania przeprowadzono analizę złożoności problemu tłumienia hałasu przy podwójnym zabezpieczeniu, które, jak wskazują liczne, lecz odnoszące się wyłącznie do hałasu ustalonego dane literaturowe, jest mniejsze niż suma tłumień obu typów ochronników stosowanych oddzielnie. Przeprowadzono także pomiary tłumienia hałasu impulsowego przez ochronniki słuchu stosowane indywidualnie (tj. nauszniki przeciwhałasowe lub wkładki przeciwhałasowe) oraz te same ochronniki stosowane w układzie podwójnego zabezpieczenia. Wyniki badań zawarto w opracowanych zaleceniach dotyczących stosowania podwójnego zabezpieczenia przed hałasem impulsowym oraz w przygotowanych materiałach informacyjnych i szkoleniowych dla pracodawców, kadry kierowniczej i służb BHP.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007