Pracownia Przetwarzania Dźwięku
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Główne kierunki działalności Pracowni Przetwarzania Dźwięku NA 3 to:

 

 • prace badawczo-rozwojowe nad aktywnymi metodami redukcji hałasu:
  • opracowywanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów do zastosowań w aktywnych metodach redukcji hałasu,
   badania algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów pod kątem ich wykorzystania w systemach aktywnej redukcji hałasu,
 • opracowywanie systemów wykorzystujących metody aktywne do redukcji hałasu w środowisku pracy,
 • badania systemów aktywnej redukcji hałasu.

Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu NA 3 prowadzi prace związane z szeroko pojętym zastosowaniem aktywnych metod redukcji hałasu. W ramach prowadzonych prac doskonalone są metody i poszerzane możliwości zastosowania układów aktywnych. W pracowni opracowano model Aktywnego Ochronnika Słuchu z zastosowaniem analogowego układu aktywnego. Obecnie prowadzone są prace nad zaimplementowaniem w AOS łączności wewnętrznej. W pracowni skonstruowano także Uniwersalny Układ  Aktywnej Redukcji Hałasu oparty na cyfrowych adaptacyjnych algorytmach LMS, NLMS, FXLMS. Układ znalazł zastosowanie między innymi w redukcji hałasu w falowodach. Prowadzone są także pace nad zastosowaniem Uniwersalnego Układu  Aktywnej Redukcji Hałasu w redukcji hałasu transformatorów.

 

Kierownik Pracowni
dr inż. Leszek Morzyński
tel. 623 32 97, fax: 623 46 54
e-mail: lmorzyns@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Oferta Pracowni Przetwarzania Dźwięku

 

 • opracowywanie metod badań i zasad projektowania aktywnych systemów redukcji hałasu,
 • analiza możliwości ograniczenia hałasu na stanowiskach pracy z uwzględnieniem metod aktywnych,
 • opracowywanie technicznych projektów aktywnych systemów redukcji hałasu dla potrzeb aplikacji przemysłowych
 • opracowywanie aktywnych ochronników słuchu i ochronników słuchu z elektronicznie regulowanym tłumieniem,
 • określenie dróg propagacji hałasu,
 • tworzenie podstaw naukowych do badań i oceny aktywnych ochronników słuchu,
 • opracowywanie zautomatyzowanych metod badań akustyczno-drganiowych maszyn i urządzeń z wykorzystaniem techniki komputerowej,
 • opracowywanie i badania algorytmów optymalizacji, sterowania i cyfrowego przetwarzania sygnałów stosowanych w ograniczeniu zagrożeń wibroakustycznych

 

 
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Przetwarzania Dźwięku
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Leszek Morzyński 22 623-32-97 lmorzyns[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   lic. Michał Kwartnik 22 623-36-71 mikwa[at]ciop.pl
   Krzysztof Łada 22 623-32-95 krlad[at]ciop.pl
   dr inż. Grzegorz Makarewicz 22 623-36-71 grmak[at]ciop.pl
   Marlena Podleśna 22 623-36-70 mapod[at]ciop.pl
   mgr inż. Grzegorz Szczepański grszc[at]ciop.pl
   Anna Włudarczuk 22 623-36-70 anwlu[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Inteligentna sieć sensorowa do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników o zagrożeniach za pomocą urządzeń nasobnych na przykładzie zagrożeń wibro-akustycznych
Kierownik projektu - dr inż. Leszek Morzyński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Aktualizacja i rozwój serwisu BEZPIECZNIEJ wspomagającego prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń w środowisku pracy
Kierownik projektu - dr inż. Leszek Morzyński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Mobilne stanowisko do wizualizacji pola akustycznego źródeł hałasu z wykorzystaniem bezpośredniego pomiaru prędkości akustycznej w polu bliskim
Kierownik projektu - mgr inż. Grzegorz Szczepański
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Interesujące odnośniki