Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie szacunkowej metody określania prawdopodobieństwa utraty funkcji bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszynami.

Kierownik projektu: dr inż. Marek Dźwiarek

Streszczenie projektu:

Celem zadania było dostarczenie projektantom maszyn i systemów automatyki przemysłowej przystepnej i stosunkowo prostej metody oceny systemów sterowania maszynami pod względem odporności na defekty, zwłaszcza przypadkowe. Cel ten został zrealizowany następująco: - określono dane niezbędne do przeprowadzenia probabilistycznej analizy odporności na defekty systemów sterowania maszynami, - przeprowadzono probabilistyczną analizę odporności na defekty wybranych systemów sterowania maszynami, - opracowano uproszczoną metodę oceny odporności systemów sterowania maszynami na defekty, umożliwiającej w prosty sposób określanie częstości ich kontroli okresowych. Opracowana metoda została zweryfikowana zastosowaniem do praktycznych przykładów 3 systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa w maszynach. Zastosowanie opracowanych metod umożliwiło wyznaczenie osiagniętego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa dla tych układów oraz określenie zalecanych częstości ich kontroli okresowych. Wynikami realizowanego zadania są: - metoda probabilistycznego szacowania pewności realizacji funkcji bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszynami, - praktyczne przyklady zastosowania opracowanej metody.Jednostka: Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010