Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie wytycznych do oceny i ograniczania ryzyka wypadkowego w transporcie wewnętrznym

Kierownik projektu: dr inż. Krystyna Myrcha

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania wykonano analizę aktualnych publikacji, przepisów i norm dotyczących wymagań bezpieczeństwa w transporcie wewnętrznym, na podstawie której wyselekcjonowano wymagania odnoszące się do stosowanych środków transportowych. Dokonano analizy danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy w transporcie wewnetrznym i wyodrębniono główne przyczyny tych wypadków. Przeanalizowano i przedstawiono podstawy prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego w transporcie wewnętrznym oraz wynikajace z nich obowiązki dla pracodawców. We współpracy z przedstawicielami trzech zakładów pracy (pracownikami oraz służbą bhp) dokonano wyboru 3 reprezentatywnych dla transportu wewnetrznego stanowisk pracy operatorów: suwnicy, wózka widłowego oraz wciągarki. Następnie określono operacje i czynności na tych stanowiskach pracy, a także zidentyfikowano niebezpieczne czynniki mechaniczne i ich źródła oraz związane z nimi zagrożenia mechaniczne. Ryzyko zawodowe na tych stanowiskach oceniono z wykorzystaniem komputerowego systemu STER. W wyniku analizy wymienionych stanowisk pracy i przeprowadzonych badań zidentyfikowano główne zagrożenia mechaniczne, które można uznać za reprezentatywne i specyficzne dla transportu wewnętrznego. Opracowano wytyczne do ograniczania ryzyka wypadkowego w transporcie wewnętrznym oraz 8 list kontrolnych.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010