Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Badania drabin zgodnie z nowymi wymaganiami bezpieczeństwa wg normatywów UE

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Dąbrowski

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było przygotowanie założeń i opracowanie łącznie 17 procedur badania drabin według nowych norm europejskich PN-EN 131-1+A1:2011E, PN-EN 131-2+A1:2012E oraz PN-EN 131-3:2007E – po uprzednim opracowaniu koncepcji badania drabin zgodnie z ww. normami i przeprowadzeniu szczegółowej analizy ich wymagań. W ramach zadania przewidziano również opracowanie publikacji naukowo-technicznej oraz materiału informacyjnego na temat badania drabin.

 

Zadanie 3.Z.05. Badanie skręcania na długości drabiny wg p.5.15 normy PN-EN 131-2+A1:2012 na stanowisku do badania parametrów drabin

 

W ramach 2. etapu zadania zrealizowano następujące działania:

-      przygotowano założenia do badania podestów drabin stojących, wyciągania stopek, badania poręczy drabin, maksymalnego wysunięcia drabiny, badania 3-częściowej drabiny z górną częścią całkowicie wysuniętą, skręcania na długości drabiny oraz badania oznakowania i informacji użytkowych drabin

-      opracowano na tej podstawie 8 procedur badawczych, które zweryfikowano na podstawie przeprowadzonych badań testowych na nowym stanowisku do badania parametrów drabin, zbudowanym w Laboratorium Badań Mechanicznych Maszyn i Środków Transportu Pionowego CIOP-PIB

-      opracowano instrukcję szacowania niepewności wyników pomiarów wykonywanych podczas badania drabin

-      uzgodniono porozumienie w sprawie wykonania porównawczych badań między-laboratoryjnych z Laboratorium badawczym TUV Rheinland Polska, Oddział w Poznaniu.

Opracowano także materiał informacyjny w celu upowszechnienia wiedzy na temat badań drabin według nowych norm europejskich, przeznaczony do zamieszczenia w serwisie internetowym CIOP-PIB i do wydania w formie ulotek.

Wyniki zadania upowszechniono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym.

 

 

 

Badania drabin zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 131-2+A1:2012

dr inż. Mariusz Dąbrowski, dr inż. Andrzej Dąbrowski, CIOP-PIB
2015 r.

 

 Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015