Zakład Techniki Bezpieczeństwa - Projekty
Streszczenie

Opracowanie zasad bezpieczeństwa dotyczących układów hydraulicznych w stacjonarnych maszynach przemysłowych.

Kierownik projektu: mgr inż. Mariusz Dąbrowski

Streszczenie projektu:

W ramach zadania określono główne zastosowania układów hydraulicznych oraz ograniczenia w ich stosowaniu do sterowania w stacjonarnych maszynach przemysłowych. Następnie zebrano i przeanalizowano wymagania bezpieczeństwa odnoszące się do hydraulicznych układów sterowania maszyn stacjonarnych.
Opracowano wytyczne dla producentów maszyn z hydraulicznymi układami sterowania wraz z przykładami praktycznej realizacji takich układów, z wykorzystaniem struktur szeregowych i równoległych oraz dla różnych wymagań odnośnie do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL (Performance Level) w rzeczywistych hydraulicznych układach sterowania stacjonarnych maszyn przemysłowych. Przeprowadzono i przedstawiono analizy i kalkulacje niezbędne do walidacji opracowanych przykładów hydraulicznych funkcji bezpieczeństwa.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Dąbrowski M., Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych w stacjonarnych maszynach przemysłowych., Mechanik, 2: 123-126., 2013

 Jednostka: Zakład Techniki Bezpieczeństwa

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013