Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie wytycznych do oceny i ograniczania ryzyka wypadkowego przy wykonywaniu robót montażowych w budownictwie.

Kierownik projektu: dr inż. Krystyna Myrcha

Streszczenie projektu:

W ramach zadania dokonano analizy danych statystycznych i opracowań PIP dotyczących wypadków w budownictwie. Analiza tych materiałów, badania prowadzone na budowach oraz analiza opisów zaistniałych wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych umożliwiły zidentyfikowanie najważniejszych nieprawidłowości podczas wykonywanych prac montażowych w budownictwie. Na tej podstawie opracowano listy kontrolne do analizy stanu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach wykonujących roboty montażowe w budownictwie.
Następnie dokonano szczegółowej analizy, metodą analizy czynności, następujących zagrożeń mechanicznych: np. upadkiem z wysokości, uderzeniem przez spadające i przenoszone elementy do montażu, cięciem itp., występujących podczas robót montażowych w budownictwie. We współpracy z przedstawicielami sześciu firm montażowych dokonano wyboru stanowisk pracy reprezentatywnych dla robót montażowych w budownictwie. Następnie określono operacje i czynności dla wykonywanych prac na stanowiskach pracy montażu dźwigów osobowych i montażu rusztowań, a także zidentyfikowano niebezpieczne czynniki mechaniczne i ich źródła występujące podczas obsługi tych stanowisk i związane z nimi zagrożenia mechaniczne.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Myrcha K., Kształtowanie bezpieczeństwa przy wykonywaniu montażu rusztowań., Mechanik, 7: 571-578, CD., 2012
  2. Myrcha K., Praktyczne metody ograniczania ryzyka wypadkowego przy wykonywaniu robót montażowych w budownictwie., Mechanik, 7: 487-496, CD., 2013

 Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013