Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie wytycznych do oceny i ograniczania ryzyka wypadkowego w magazynach wysokiego składowania

Kierownik projektu: dr inż. Krystyna Myrcha

Streszczenie projektu:

Realizując zadanie, zdefiniowano pojęcia i definicje stosowane w procesie magazynowania, zidentyfikowano najczęściej występujące zagrożenia wpływajace na bezpieczeństwo pracy w magazynach wysokiego składowania oraz omówiono podstawy prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego w magazynach i wynikajace z nich obowiązki dla pracodawców.Opracowano narzędzia do identyfikacji zagrożeń mechanicznych i oceniono ryzyko zawodowe na 3 wytypowanych stanowiskach pracy charakterystycznych dla magazynów wysokiego składowania. Były to stanowiska: operatora wózka jezdniowego podnoszacego, składacza, pomocniczego pracownika magazynowego.W opracowanych wytycznych do ograniczania ryzyka wypadkowego w magazynach wysokiego składowania uwzględniono stosowanie odpowiednich do występujących zagrożeń mechanicznych środków prewencji wynikających z przepisów prawnych. Wytyczne zawierają wymagania bhp dotyczące: budynków magazynowych, dróg magazynowych, urządzeń do składowania, urządzeń transportowych do przemieszczania towarów, ręcznego układania towarów na palecie, środków ochrony indywidualnej, zachowań pracowników magazynowych oraz dokumentacji magazynowej.Wytyczne zostały zweryfikowane w 3 różnych magazynach we współpracy z pracownikami słuzby BHP, zwłaszcza w zakresie szczegółowej analizy występujących zagrożeń, oceny ryzyka na wybranych stanowiskach pracy i działań prewencyjnych.Opracowane wytyczne są adresowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007