Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - Projekty
Streszczenie

Rozwijanie działalności Centrum Analiz Wypadków

Kierownik projektu: dr inż. Zofia Pawlowska

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania była analiza danych o wypadkach przy pracy, gromadzonych w statystykach państwowych, w celu dostarczania informacji potrzebnych do doskonalenia działań w zakresie prewencji wypadkowej. Realizacja zadania obejmowała w szczególności rozbudowę i aktualizację bazy danych o wypadkach przy pracy prowadzonej przez Centrum Analiz Wypadków. Wynikiem tej aktualizacji jest uzupełnienie bazy o dane za lata 2006-2008 i jej rozbudowanie o dane za 2007 r. Opracowano również informacje na strony internetowe CIOP-PIB obejmująvce podstawowe dane o wypadkach przy pracy w Polsce i państwach UE oraz wybrane wyniki przeprowadzonych wcześniej analiz wypadków przy pracy.Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010