Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - Projekty
Streszczenie

Ocena krajowej strategii bezpieczeństwa i higieny pracy z wykorzystaniem metody Scoreboard

Kierownik projektu: dr inż. Zofia Pawłowska

Streszczenie projektu:

Przygotowano wytyczne oceny krajowej strategii bezpieczeństwa i higieny pracy metodą Scoreboard wraz z polską wersją kwestionariusza do oceny, a także zgromadzonoinformacje potrzebne do tej oceny. Przeprowadzono pilotażową ocenę krajowych działań w zakresie BHP metodą Scoreboard, którą później powtórzono, porównując potencjały prewencyjne Polski i innych państw UE. Wyniki oceny pozwalają zaliczyć Polskę do grupy tych państw UE, w których realizowane są kompleksowe, systemowe działania w celu wdrażania strategii Unii Europejskiej na rzecz BHP. Wyniki oceny i dyskusja na temat tej ocenyu na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP umożliwiły określenie kierunków doskonalenia krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010