Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - Projekty
Streszczenie

Opracowanie zasad analizy ekonomicznej procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.

Kierownik projektu: mgr Małgorzata Pęciłło

Streszczenie projektu:

Zidentyfikowano typowe procesy zarządzania bhp oraz wytypowano podstawowe procesy zarządzania bhp do dalszej analizy. Do procesów tych należą: proces identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem działań korygujących i/lub zapobiegawczych; proces szkoleń z zakresu bhp; proces monitorowania warunków pracy z uwzględnieniem działań korygujących i/lub zapobiegawczych.Zebrano informacje na temat przebiegu wybranych procesów zarządzania bhp w 5 wytypowanych przedsiębiorstwach. Sporządzono 15 graficznych modeli procesów i przeprowadzono ich analizę ekonomiczną metodą Activity-based Costing (ABC).Przeanalizowano procesy pod kątem możliwości ich usprawnenia, a następnie sporzadzono graficzne modele usprawnionych procesów oraz przeprowadzono ich analizę ekonomiczną metoda ABC.Opracowano i wydano poradnik analizy kosztów procesów zarządzania bhp.

Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004