Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - Projekty
Streszczenie

Opracowanie i utrzymanie serwisu internetowego wspomagającego promocję systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach

Kierownik projektu: dr inż. Zofia Pawłowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie serwisu internetowego wspomagającego promocję i wdrażanie zasad systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, a także doskonalenie systemów zarządzania bhp.Opracowany serwis skąda się z 6 działów tematycznych: - Systemy zarządzania bhp,- Koszty i korzyści,- Zintegrowany wskażnik zarządzania bhp,- Dobre praktyki,- Zarządzanie procesowe bhp,- Zarządzanie strategiczne bhp.Każdy z działów odnosi się do zagadnień istotnych dla doskonalenia zarządzania bhp w przedsiębiorstwie i zawiera zarówno informacje w formie tekstowej, jak i narzędzia interaktywne, ułatwiające wdrażanie i ocenę działań w tym zakresie, a także wskazuje inne przydatne strony internetowe.Serwis jest dostepny pod adresem; www.zarzadzaniebhp.pl.

Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007