Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - Projekty
Streszczenie

Analiza procesów zarządzania w zintegrowanych systemach zarządzania jakością, środowiskiem i BHP

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pęciłło-Pacek

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem proponowanego projektu jest oszacowanie korzyści ekonomicznych wynikających z integracji systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Do szacowania kosztów procesów zarządzania w tych systemach jest wykorzystywana metoda Activity-based Costing (rachunek kosztów działań). Obecnie metodę ABC wykorzystuje się przede wszystkim do analizy kosztów procesów operacyjnych i strategicznych, a więc tworzących wartość dodaną w przedsiębiorstwie, między innymi do analizy procesów związanych z zapewnieniem jakości w przedsiębiorstwie. W mniejszym stopniu zwraca się uwagę na potrzebę analizy kosztów procesów wspierających, do których należą m.in. procesy związane z ochroną środowiska czy zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy
W ramach realizowanego projektu są identyfikowane i modelowane typowe procesy zarządzania jakością, środowiskiem oraz BHP w systemach zarządzania wdrażanych oddzielnie oraz w zintegrowanych systemach zarządzania. Koszty dla zamodelowanych procesów są szacowane przed i po integracji systemów zarządzania. Oszacowania te są podstawą do oceny korzyści ekonomicznych, jakie może przynieść przedsiębiorstwu integracja systemów zarządzaniaJednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.04.2002 – 31.03.2004