Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie modelu analizy kosztów - korzyści dla potrzeb zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie

Kierownik projektu: dr Jan Rzepecki

Streszczenie projektu:

W pracy opracowano wspomagany komputerowo model analizy kosztów i korzyści BHP przedsiębiorstwie (model AKK v.2.0), odpowiadający zaleceniom i praktycznym wskazówkom zawartym w PN-N-18004:2001, dotyczącym analizy kosztów i korzyści w systemach zarządzania BHP. Model obejmuje następujące grupy kosztów: koszt składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS, koszty wypadków przy pracy i wydarzeń wypadkowych bezurazowych, koszty chorób zawodowych, koszty absencji spowodowanej warunkami pracy, koszty nadgodzin spowodowanych warunkami pracy, koszty świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych, koszty profilaktyki oraz koszty ogółem i korzyści. Model umożliwia prognozowanie poszczególnych składników kosztów BHP poprzez przemnożenie odpowiednich składników kosztów BHP dla okresu bazowego przez współczynnik szacowany okresu następnego oraz porównywanie dokonywanych prognoz z późniejszymi rzeczywistymi kosztami BHP. Korzyści z działalności profilaktycznej można prognozować lub obliczać jako różnicę między ogólnymi kosztami BHP po przeprowadzeniu określonych działań a ogólnymi kosztami BHP dla okresu bazowego (przed realizacją tych działań)Jednostka: Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Okres realizacji: 01.04.1999 – 15.12.2001