Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie nowoczesnych materiałów i technik przekazu informacji w zakresie promocji stosowania środków ochrony indywidualnej podczas aktywności pozazawodowej

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Pościk

Streszczenie projektu:

W ramach zadania opracowano projekty 12 broszur adresowanych do osób uprawiających wybrane dyscypliny sportu, mi.in. hokej na lodzie, narciarstwo,snowboard, kolarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, sporty rolkarskie, jeździectwo. Opracowana także projekt broszury dotyczącej bezpiecznych zachowań podczas wykonywania prac remontowych i prac w ogrodzie. Ponadto opracowno i udostępniono na serwerze CIOP-PIB multimedialny serwis internetowy zawierający filmy instruktażowe oraz porady dotyczące bezpiecznych zachowań podczas uprawiania sportów oraz wykonywania prac remontowych i prac w ogrodzie.Opracowano materiały informacyjne oraz szkoleniowe prezentujace zasady oceny typu oraz wymagania określone w przepisach prawnych, dotyczące kasków, ochraniaczy i odzieży stosowanej podczas uprawiania wybranych dyscyplin sportowych, adresowane do producentów i dystrybutorów tej grupy wyrobów.Opracowano również materiały szkoleniowe i informacyjne dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej podczas prowadzenia prac remontowych i prac w ogrodzie z zastosowaniem urządzeń przeznaczonych do użytku nieprofesjonalnego.

Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007