Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania na zastosowaniem ochron kontaktowych chroniących przed promieniowaniem laserowym

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Owczarek

Streszczenie projektu:

Podczas wykonywania zabiegów medycznych polegających na naświetlaniu promieniowaniem laserowym miejsc bliskich gałce ocznej okulary i gogle nie są wstanie zapewnić skutecznej ochrony oka. Jedyną skuteczna ochrona w tym przypadku są kontaktowe ochrony przed promieniowaniem laserowym W związku z powyższym podjęto działania zmierzające do:
- opracowania stanowisk i metod badań kontaktowych ochron oczu;
- ustalenia optymalnego kształtu tych ochron;
- wykonania modeli kontaktowych ochron oczu i sprawdzenie ich przydatności  podczas doświadczalnego użytkowania

Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.02.1998 – 31.10.2000