Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Streszczenie

Badania strukturalnych rozwiązań materiałów przeznaczonych na ochronną odzież "inteligentną" o zmieniającej się izolacyjności cieplnej

Kierownik projektu: dr Agnieszka Kurczewska

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania badawczego było opracowanie modelu odzieży ochronnej, przeznaczonej do prac w środowisku zimnym, która będzie aktywnie reagowała na zmiany temperatury poprzez zmianę izolacyjności cieplnej, zapewniając użytkownikowi komfort cieplny. Dokonano przeglądu stanowisk pracy, z uwzględnieniem różnych zakresów temperatury, rodzaju wykonywanej pracy oraz czasu i częstości ekspozycji na zimno.Zaprojektowano i wykonano pakiety materiałów biernych oraz 2 grupy wkładów grzejnych do zastosowania w odzieży: -wkłady grzejne przędzą stalową; -wkłady grzejne z udziałem drutu stalowego.Zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono badania oporu cieplnego materiałów "aktywnych" oraz pakietów materiałów biernych.Opracowane układy materiałów posłużyły do skonstruowania modelu odzieży "aktywnej" o zmieniającej się izolacyjności cieplnej. Opracowano i skonstruowano układ elektroniczny regulatora, podejmujący proste procesy decyzyjne i sterujący materiałami grzejnymi w zależności od zmian temperatury skóry użytkownika oraz temperatury zewnętrznej.W wyniku przeprowadzonych prac opracowano i wytworzono model odzieży ochronnej do pracy w środowisku zimnym, która zmienia swój opór cieplny, reagując na zmianę warunków środowiska oraz zmiany temperatury skóry pracownika.

Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.02.2002 – 30.11.2004