Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania konstrukcji materiałowych z udziałem superabsorbentów pod szczelnymi ubiorami ochronnymi dla poprawy komfortu ich użytkowania

Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego było zmniejszenie dyskomfortu fizjologicznego związanego z użytkowaniem szczelnym ubiorów ochronnych i spowodowanego obficie wydzielanym potem, poprzez zastosowanie w strukturach odzieży materiałów zawierających super- absorbenty zdolne pochłaniać znaczną ilość pary wodnej i cieczy. Założono, że odpowiednio skonstruowane materiały z superabsorbentami, zastosowane podczas użytkowania odzieży ochronnej, powinny intensywnie pochłaniać pot w postaci pary i cieczy oraz korzystnie zmieniać charakterystykę mikroklimatu przy skórze uzytkownika, a takze zmniejszać dyskomfort związany z obecnością potu ciekłego.Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że zastosowanie pod szczelną odzieżą ochronną włókninowych wkładów absorbujących pot wpływa na znaczne obniżenie wilgotności mikroklimatu. Nie zauważono wyraźnego wpływu rodzaju bielizny zastosowanej z wkładami absorbującymi pot na poziom mikroklimatu i odczucia osób badanych, co pozwala na stwierdzenie, że wkłady absorbujące pot mogą być stosowane nawet z tradycyjną bielizną bawełnianą.

Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.04.2002 – 31.10.2004