Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Streszczenie

Mechanizm przenikania mieszanin ciekłych substancji chemicznych przez ochronne materiały barierowe

Kierownik projektu: mgr inż. Sylwia Krzemińska

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania badawczego było rozpoznanie mechanizmu przenikania dwuskładnikowych mieszanin ciekłych substancji organicznych przez ochronne materiały polimerowe oraz ocena właściwości ochronnych materiału barierowego poddanego przenikaniu pojedynczych substancji i składników mieszanin.Przeprowadzono analizę zjawiska i modeli przenikania ciekłych organicznych związków chemicznych przez blony polimerowe i powleczone materiały odzieżowe.Przeprowadzono także analizę porównawczą wartości czasu przebicia materiału przez substancje chemiczne, otrzymanych na drodze eksperymentalnej, z danymi wyliczonymi na podstawie przyjętych zależności półempirycznych.Efektem realizacji zadania jest uzyskanie charakterystyki odporności materiału barierowego na działanie pojedynczych substancji i tych samych substancji tworzących mieszaninę oraz ustalenie czynników decydujących o prędkości procesu przenikania substancji chemicznych.

Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.07.2002 – 30.11.2004