Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Streszczenie

Opracowanie i wdrożenie procedur badawczych oraz kryteriów oceny zgodności środków ochrony układu oddechowego w aspekcie spełnienia wymagań bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Brochocka

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie metodyki i procedur oceny komfortu użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego oraz wpływu stosowania tego sprzętu na sprawność psychofizyczną człowieka. Dokonano przeglądu czynników ergonomicznych z uwzględnieniem specyfiki sprzętu wraz z analizą celowości poszerzenia badań eksploatacyjnych. Badania te rozszerzono o pomiary: wytatku energetycznego i mikroklimatu pod częścią twarzową sprzętu ochrony ukladu oddechowego.Opracowano metodę badań eksploatacyjnych i uzupełniono procedurę oraz sposób oceny o elementy związane ze szczególnie uciążliwymi warunkami pracy w izolującym sprzęcie ochrony układu oddechowego. Badania wzbogacono o pomiar obiektywny związany z obciążeniem organizmu i pomiar temperatury pod częścią twarzową sprzętu. Ponadto zaproponowano metodę do oceny sprzętu z punktu widzenia wielkości obciążenia psychicznego wynikającego z jego stosowania.Stwierdzono, że ani wysiłek fizyczny ani oceniany sprzęt nie powodują wzrostu obciążenia psychicznego i w rezultacie zmniejszenia sprawności sensomotorycznej i komfortu psychicznego. Stwierdzono, że symulacja w warunkach laboratoryjnych wg standardów europejskich nie odzwierciedla warunków panujących na stanowiskach pracy, co znalazło swoje odbicie w pomiarze temperatury pod częścią twarzową i wydatku energetycznego.

Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.06.2002 – 31.08.2004