Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Streszczenie

Badanie przenikania ciekłych substancji chemicznych przez materiały powleczone, stosowane na odzież izolującą od otoczenia w skrajnych warunkach temperaturowych

Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Łężak

Streszczenie projektu:

Celem projektu badawczego jest określenie wpływu temperatur na proces przenikania ciekłych substancji chemicznych (z grupy związków organicznych i mineralnych) w skrajnych warunkach termicznych przez powleczone materiały włókiennicze stosowane do produkcji niektórych typów rękawic ochronnych
Zbudowane zostanie stanowisko badawcze do pomiaru szybkości przenikania ciekłych substancji chemicznych przez wymienione materiały w zakresie temperatur (od 30 do +40)°C
Opracowane zostaną charakterystyki wybranych włókienniczych materiałów powleczonych i błon polimerowych oraz wytyczne do projektowania, doboru i użytkowania odzieży izolującej od otoczenia

Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.05.1999 – 30.04.2001