Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Streszczenie

Kompozycje materiałowe poprawiające właściwości biofizyczne odzieży ochronnej

Kierownik projektu: mgr inż. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie projektu:

Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na zachowanie optymalnych warunków, w jakich powinien żyć i pracować człowiek. Manualne i intelektualne zdolności człowieka osiągają swoje optimum w warunkach komfortu cieplnego. Problem komfortu cieplnego nabiera szczególnego znaczenia w przypadku pracy w odzieży ochronnej. Podstawowym celem projektu badawczego jest opracowanie nowych kompozycji materiałowych, które zastosowane w odzieży podbarierowej wpłyną na zmniejszenie obciążenia cieplnego użytkownika odzieży ochronnej. Prace badawcze dotyczą zastosowania w układach odzieży ochronnej wielowarstwowych dzianin o wysokich walorach fizjologiczno-higienicznych (biofizycznych). Projekt obejmuje również tematykę związaną z oceną możliwości zastosowania nowych kompozycji materiałów w odzieży ochronnej. W ramach pracy badawczej skonstruowano stanowisko i opracowano metodę badania zmian wilgotności mikroklimatu pododzieżowego po symulowanych impulsach potowych

Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.02.1998 – 31.03.2000