Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie zasad indywidualnego programu doboru sprzętu ochrony układu oddechowego z uwzględnieniem rzeczywistego wskaźnika ochrony

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Pietrowski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie programu doboru oczyszczającego sprzętu ochrony układu oddechowego z uwzględnieniem rzeczywistego wskaźnika ochrony. Aby ustalić formę i treść opracowywanego programu, na podstawie przyjętej metody wyznaczania wskaźnika ochrony dla sprzętu ochrony układu oddechowego na stanowiskach pracy, zwanego dalej rzeczywistym wskaźnikiem ochrony, wykonano serię badań, a następnie, opierając się na uzyskanych wynikach, określono procedurę doboru. Na podstawie przeprowadzonych badań rzeczywistego wskaźnika dla wybranych konstrukcji półmasek filtrujących (półmaski w kształcie trapezu i czaszy klasy FFP2 i FFP3), półmasek gumowych skompletowanych z filtrami klasy P2 i P3 oraz masek skompletowanych z filtrami P3 opracowano program doboru uwzględniający podział, klasyfikację, zasadę funkcjonowania tego rodzaju sprzętu ochrony układu oddechowego oraz indywidualne cechy antropometryczne użytkowników. Ponadto zestawiono i uruchomiono stacjonarne stanowisko do badania wskaźnika ochrony w warunkach laboratoryjnych - z zastosowaniem generatora i licznika nanocząstek.

Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007