Pracownia Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Włókniny pneumotermiczne II generacji do ochrony układu oddechowego przed aerozolami

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Brochocka

Streszczenie projektu:

Wymagania stawiane przeciwpyłowym środkom ochrony układu oddechowego stanowią kompromis pomiędzy ich skutecznością a oporami oddychania. Dlatego dążąc do opracowania coraz to skuteczniejszych materiałów filtracyjnych należy równolegle prowadzić prace w zakresie doboru ich struktur, w celu zapewnienia maksymalnego z możliwych, komfortu użytkowania. Kierunkiem badań zmierzających do opracowania takich struktur filtracyjnych są prace nad pneumotermicznymi elektretami. Celem projektu badawczego jest opracowanie technologii wytwarzania wysokoskutecznych włóknin pneumotermicznych II generacji stosowanych do produkcji filtrujących elementów sprzętu ochrony układu oddechowego, w oparciu o wykorzystanie dwóch wytłaczarek i różnego sposobu elektryzacji strugi polimeru

Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych

Okres realizacji: 01.02.1999 – 30.11.2000