Pracownia Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Oddziaływanie wybranych aerozoli przemysłowych na elektrostatyczne materiały filtracyjne stosowane do ochrony układu oddechowego

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Makowski

Streszczenie projektu:

Depozycja cząstek pyłu we włókninowych materiałach filtracyjnych podczas ich użytkowania w sprzęcie ochrony układu oddechowego (filtry, półmaski filtrujące) może spowodować utratę skuteczności tego sprzętu, nawet poniżej wartości krytycznej, zdefiniowanej jako klasa ochronna: P1, P2, P3. Zjawisko to dotyczy wysokoskutecznych materiałów filtracyjnych z naniesionym ładunkiem elektrostatycznym, znacznie poprawiającym początkową skuteczność depozycji. Celem projektu badawczego jest określenie jak wybrane cechy aerozoli rozkład wymiarowy i stopień naelektryzowania cząstek pyłu, wpływają na zmianę w czasie użytkowania efektywności filtracji materiałów z naniesionym ładunkiem elektrostatycznym. Pozwoli to na sformułowanie szczegółowych zasad doboru filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego dla wybranych aerozoli przemysłowych, destrukcyjnie wpływających na jego skuteczność lenie określeniu czasu bezpiecznego stosowania sprzętu

Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych

Okres realizacji: 01.05.1999 – 30.04.2001