Pracownia Ochron Rąk i Nóg
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochron Rąk i Nóg - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

   Działalności stanowią prace naukowo  badawcze związane z:

 
 • opracowywaniem metod i stanowisk  do badań rękawic i obuwia  ochronnego zgodnych z wymaganiami norm europejskich
 • ustaleniem wymagań dotyczących parametrów ochronnych i użytkowych ochron rąk i nóg zgodnych z Dyrektywą Europejską przeznaczonych do stosowania w warunkach  występowania czynników szkodliwych i niebezpiecznych
 • poprawą komfortu użytkowania rękawic i obuwia ochronnego
 • opracowywaniem nowych wzorów ochron rąk i nóg poprawiajacych bezpieczeństwo i ergonomię ich użytkowania
 • badaniem zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania rękawic i obuwia

    Działalność konsultacyjna i doradztwo obejmuje:

 • dobór rękawic i obuwia ochronnego odpowiednich do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy
 • dobór zakresu badań dla wyrobów zgłoszonych do certyfikacji
 • sposób znakowania wyrobów

Pracownia wykonuje  również badania w zakresie niezbędnym do prowadzenia oceny typu WE rękawic (uprawniającej producenta do oznaczania wyrobów oznaczeniem CE).

 

Kierownik Pracowni 
dr hab. inż. Emilia Irzmańska
tel. (+48 42) 648 02 46, 
e-mail: emirz@ciop.lodz.pl
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Ochron Rąk i Nóg
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Emilia Irzmańska (42) 648 02 46 emirz[at]ciop.lodz.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Agnieszka Adamus - Włodarczyk - agada[at]ciop.lodz.pl
   techn. Elżbieta Grzegorczyk - elgrz[at]ciop.lodz.pl
   mgr inż. Paulina Kropidłowska - pawoj[at]ciop.lodz.pl
   inż. Natalia Litwicka - nalit@ciop.lodz.pl
   inż. Magdalena Makowicz - mamak[at]ciop.lodz.pl
   techn. Tadeusz Muszyński - tamus[at]ciop.lodz.pl
   inż. Sebastian Rakowski - serak[at]ciop.lodz.pl
   techn. Arkadiusz Szmytke - arszm[at]ciop.lodz.pl
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochron Rąk i Nóg - Oferta

 • Badania laboratoryjne krajowych i importowanych rękawic i obuwia ochronnego w zakresie akredytacji Laboratorium Ochron Rąk i Nóg zgodnie z procedurami opracowanymi wg norm.

Środki ochrony rąk
Badane parametry      Nr normy     
wytrzymałość na rozciąganie PN-ISO 37:2007
wydłużenie względne przy rozciąganiu PN-ISO 37:2007
wytrzymałość na rozdzieranie PN-EN 388:2006
nieszczelność rękawic ochronnych z zastosowaniem powietrza PN-EN 374-3:2005
PN-EN 374-3:2005/AC:2006
nieszczelność rękawic ochronnych z zastosowaniem wody PN-EN 374-2:2005
wartość pH wyciągu wodnego PN-EN ISO 4045:2001
wartość pH ekstraktów wodnych wyrobów włókienniczych PN-EN ISO 3071:2007
odporność na ścieranie PN-EN 388:2006
odporność na przecięcie PN-EN 388:2006
odporność na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu PN-EN 348:1994
wskaźnik przenikania ciepła przy działaniu płomienia PN-EN 367:1996
oznaczanie zawartości chromu (VI) w skórze wyprawionej PN-EN 420: 2005
PN-EN ISO 4044:2000
zachowanie się podczas palenia PN-EN 407:2007
odporność materiałów na przenikanie rozpuszczalników organicznych metodą chromatografii gazowej PN-EN 374-3:2005
PN-EN 374-3:2005/AC:2006
współczynnik przenikania ciepła i stopnie przenoszenia ciepła w wyniku działania promieniowania cieplnego PN-EN 366:1995
PN-EN 366:1995/Ap1:2003
PN-EN ISO 6942:2005
zmiana wyglądu zewnętrznego w wyniku działania promieniowania cieplnego PN-EN 366:1995
PN-EN 366:1995/Ap1:2003
PN-EN ISO 6942:2005
odporność materiałów na przesiąkanie PN-EN ISO 6530:2005
wyznaczanie wodoszczelności PN-EN 20811:1997
PN-EN 1734:2000
PN-EN 1734 :2000/Ap1:2002
odporność na przekłucie PN-EN 388:2006
odporność na wielokrotne zginanie PN-EN ISO 7854:2002
odporność na działanie niskiej temperatury PN-EN 1876-1:2000
zręczność palców ręki z nałożoną rekawicą PN-EN 420:2005
odporność na ciepło kontaktowe PN-EN 702:2002
odporność na przecięcie piłą łańcuchową PN-EN 381-4:2002
absorpcja pary wodnej PN-EN 420:2005
przepuszczalność pary wodnej PN-EN 420:2005
rezystancja powierzchniowa i skrośna materiałów na rękawice ochronne PN-EN 1149-1:2006
PN-EN 1149-2:1999
PN-EN 1149-2:1999/Ap1:2001
odporność na przenikanie ciekłych środków ochrony roślin metodą chromatografii gazowej PN-EN 374-3:2005
PN-EN 374-3:2005/AC:2006

Obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe oraz materiały przeznaczone na wierzchy, podszewki, podpodeszwy i wyściółki
Badane parametry      Nr normy     
odporność podeszew obuwia na działanie oleju napędowego PN-EN ISO 20344:2007
odporność podeszew obuwia na ścieranie PN-ISO 4649:2007
izolacja od ciepła PN-EN ISO 20344:2007
szczelność obuwia metodą przepuszczalności powietrza PN-EN ISO 20344:2007
wartość pH wyciągu wodnego PN-EN ISO 4045:2001
odporność wyrobu na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu PN-EN 348: 1994
odporność na płomień PN-EN ISO 15025:2005
PN-EN 15090:2006
współczynnik przenoszenia promieniowania cieplnego PN-EN 366:1995
PN-EN 366:1995/Ap1:2003
PN-EN ISO 6942:2005
ocena wyglądu zewnętrznego wierzchów obuwia po działaniu promieniowania cieplnego PN-EN 366:1995
PN-EN 366:1995/Ap1:2003
PN-EN ISO 6942:2005
właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu wierzchów obuwia PN-EN ISO 20344:2007
PN-ISO 2023:2000
PN-ISO 37:2007
PN-EN ISO 3376:2005
odporność na zginanie wierzchów obuwia z tworzyw sztucznych PN-EN ISO 20344:2007
PN-ISO 4643:1994
odporność na zginanie wierzchów obuwia gumowego PN-EN ISO 20344:2007
PN-ISO 2023:2000
wytrzymałość podeszew obuwia na powiększanie się nacięcia PN-ISO 5423:1994
siła rozdzierania wierzchów obuwia skórzanego PN-EN ISO 20344:2007
PN-EN ISO 3377-2:2005
wytrzymałość podeszew obuwia na rozdzieranie PN-ISO 34-1:2007
przepuszczalność pary wodnej przez wierzchy obuwia skórzanego PN-EN ISO 20344:2007
izolacja od zimna PN-EN ISO 20344:2007
odporność na przecięcie piłą łańcuchową PN-EN 381-3:2000
absorpcja pary wodnej przez wierzch i podszewkę, współczynnik pary wodnej PN-EN 344-1:1996
absorpcja i desorpcja wody w podpodeszwie – metoda statyczna PN-EN ISO 20344:2007
przepuszczalność pary wodnej przez materiały przeznaczone na wierzchy i podszewki obuwia PN-EN ISO 20344:2007
absorpcja i desorpcja wody przez podpodeszwy i wyściółki obuwia -metoda dynamiczna PN-EN ISO 20344:2007
PN-EN 12746:2002
PN-EN 12746:2002/A1:2006
określone cechy ergonomiczne PN-EN ISO 20344:2007
odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem PN-EN ISO 20344:2007
odporność na przebicie spodu obuwia PN-EN ISO 20344:2007
właściwości elektryczne obuwia PN-EN ISO 20344:2007
zawartość chromu (VI) w skórze wyprawionej PN-EN ISO 20344:2007
PN-EN ISO 4044:2000
wysokość wierzchu obuwia PN-EN ISO 20344:2007
grubość wierzchu obuwia PN-EN ISO 20344:2007
30. ocena urzeźbienia podeszwy (powierzchnia urzeźbienia, grubość urzeźbionych podeszew i wysokość występów urzeźbienia) PN-EN ISO 20344:2007
ocena konstrukcji i wymiarów wkładki odpornej na przebicie PN-EN ISO 20344:2007
wewnętrzna długość podnosków obuwia PN-EN ISO 20344:2007
odporność na korozję metalowych podnosków lub metalowych wkładek odpornych na przebicie PN-EN ISO 20344:2007
grubość podpodeszwy obuwia PN-EN ISO 20344:2007
wytrzymałość języka obuwia na rozdzieranie PN-EN ISO 20344:2007
 
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zastosowanie autonomicznych mechanizmów o właściwościach samonaprawiających uszkodzenia mechaniczne materiałów przeznaczonych na spody obuwia ochronnego
Kierownik projektu - mgr inż. Agnieszka Adamus-Włodarczyk
Wykonawcy -
zobacz więcej
Zastosowanie nanododatków mineralnych w konstytutywnych strukturach bionicznych w celu poprawy odporności na przecięcie materiałów rękawic ochronnych
Kierownik projektu - mgr inż. Paulina Kropidłowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Zastosowanie mechanizmów biomimetycznych w celu poprawy właściwości adhezyjnych i hydrofobowych materiałów polimerowych stosowanych w rękawicach ochronnych
Kierownik projektu - dr hab. inż. Emilia Irzmańska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Ochron Rąk i Nóg - Interesujące odnośniki

 • Canadian Center for Occupational Safety and Health
  Szeroki zakres informacji dotyczących zagrożeń na stanowiskach pracy, ergonomii, chorób zawodowych, środków ochrony indywidualnej. Z zakresu rękawic i obuwia ochronnego zawiera szereg definicji i pojęć, informacje dotyczące doboru odpowiednich ochron w zależności od rodzaju i natężenia zagrożenia, opis materiałów stosowanych do produkcji rękawic i obuwia oraz ich producentów, sposób konserwacji, przechowywania itp.
  http://www.ccohs.ca/oshanswers
 • British Standard Institution
  Informacje dotyczące norm, certyfikacji wyrobów, badania wyrobów
  http://www.bsi.org.uk/bsi/
 • US National Institute of Occupational Safety and Health
  Informacje dotyczące problemu uczuleń na lateks kauczuku naturalnego. Przytoczone są przykłady grup pracowników najbardziej narażonych na lateks, częstotliwość występowania alergii, opis zarejestrowanych przypadków zachorowań, sposób postępowania w przypadku wystąpienia uczulenia, zalecenia dla pracodawców i pracowników, dalsze kontakty dla zainteresowanych.
  http://www.cdc.gov/niosh/latexalt.html
 • US National Institute of Occupational Safety and Health
  Zawiera m.in. informacje dotyczące publikacji, konferencji, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy, dane z zakresu szacowania zagrożeń na stanowiskach pracy, rekomendacje sprzętu zabezpieczającego pracowników podczas pracy. Odsyła do innych stron internetowych o podobnej tematyce.
  http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html