Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w funkcji parametrów określających jakość sterowania ręcznym elementem sterowniczym nowej generacji

Kierownik projektu: dr inż. Danuta Roman-Liu

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego było zbadanie jakości sterowania i męczenia układu mięśniowo-szkieletowego kończyny górnej i barku w zależności od położenia kończyny. Badania przeprowadzono dla 3 położeń kończyny górnej. Dla każdego z położeń kończyny górnej badano dobroć sterowania w wariancie "stacjonarny" i "ruchomy" oraz zmęczenie wybranych mięśni kończyny górnej i obręczy barkowej. Przebadano 10 osób. Mierzono koordynację wzrokowo-ruchową oraz sygnał EMG z wybranych mięśni kończyny górnej i obręczy barkowej:czworoboczny część zastępująca, naramienny część obojczykowa, naramienny część barkowa oraz zginacz łokciowy nadgarstka.Wartości błędu regulacji uzyskane w wyniku analizy różnicującej grupy położenia kończyny górnej oraz grupy typu śledzenia wskazują, iż występuje bardzo silny wpływ typu śledzenia, przy czym warianty oznaczone jako "ruchomy" powodowały znacznie większy błąd niż warianty opisywane jako "stacjonarny". Znacznie mniejsze różnice występują w przypadku różnych położeń kończyny górnej.

Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2002 – 30.11.2004